Wegen naar Santiago

Wegen naar Santiago Christina Bloem, Jacques Huinck, Jos Habets en Ben van Rooij De pelgrimage naar Santiago de Compostella bestaat al sinds in de vroege middeleeuwen de reconquista op gang kwam.  Op schilderijen van pelgrims uit de late middeleeuwen zijn deze gemakkelijk te herkennen aan de Jacobsschelp op hun hoed.  Met de pelgrimage kon de […]

De Zilveren tijd

De Zilveren Tijd: la Escuela de Bellas Artes en Madrid met Salvador Dalí, Louis Buñuel en Frederico Garcia Lorca Drs. J. Timmerman De Zilveren Tijd is een benaming voor de 20er jaren van de vorige eeuw waarin een ongekende bloei van het culturele leven in Spanje ontstond. Madrid was het onbetwiste centrum en nam de […]

Spaanse stripverhalen van nu

Spaanse stripverhalen van nu: als de verbeelding het bewustzijn ontmoet. Lieve Behiels (KU Leuven) Het Spaanse stripverhaal is springlevend. Er werd op neergekeken als iets voor mensen die niet konden lezen of te lui waren om te lezen. De huidige strip heeft een zeer breed lezerspubliek en behandelt allerlei actuele maatschappelijke vraagstukken, van dementie bij […]