Evenementen

ES: Nuevos mártires en la España medieval; entre cristianismo y Islamismo

Online lezing door Dr. Kati Ihnat, universitair docent Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de Radboud Universiteit.

Om deel te kunnen dient u zich van te voren aan te melden via het formulier op deze website https://aie-eindhoven.nl/conferencias-union?view=form

In het Córdoba van de 9e eeuw zijn bijna vijftig christenen door de islamitische gezagdragers ter dood veroordeeld wegens het beledigen van de profeet. Alle veroordeelden werden terechtgesteld. Wat bezielde die christenen in de wetenschap dat ze hun leven op het spel zetten?

In deze lezing gaat Kati Ihnat in op het bijzondere voorval dat bekend staat onder de naam ‘de martelaren van Córdoba’ om een goede kijk op de samenleving in het islamitische Spanje te krijgen. Door de teksten over de christenen van Córdoba met archeologische, juridische en andere uitingen te vergelijken, komt ze tot de vaststelling dat het debat over het samenleven van joden, christenen en moren rond de vraag draait of er van een culturele samenleving of een botsing van culturen sprake was.

ES: los poemas japoneses de haiku y su desarrollo en Japón y su recepción y divulgación en el occidente

Online lezing door Manuel del Castillo, emeritus hoogleraar Informatica aan de universiteit van Málaga

Om deel te kunnen dient u zich van te voren aan te melden via het formulier op deze website: https://aie-eindhoven.nl/conferencias-union?view=form

De haiku als zelfstandige vorm in de Japanse dichtkunst heeft zijn opkomst in de 17e eeuw te danken aan de ingrijpende sociale veranderingen die optraden in de EDO-periode (1603-1868) met alle gevolgen van dien voor economie, religie, cultuur en traditionele gebruiken. De structurele wortels van de haiku, dat wil zeggen, het oorspronkelijke metrum en aantal versregels, bepalen in belangrijke mate zijn zelfstandig positie wanneer hij zich begint te bevrijden van de eerdere modellen van de klassieke Japanse poëzie.” We belichten de verschillende haiku-vormen en de formele structuur ervan om onderscheid te kunnen maken tussen wat wel en wat geen echte haiku is. In de voordracht laten we veel voorbeelden van haiku’s zien en van wat ermee samenhangt.