Beste leden van de Circulo Cervantes Maastricht,

Tijdens dit seizoen heeft de Circulo Cervantes gelukkig maar één keer een bijeenkomst hoeven af te zeggen. We zijn het verenigingsjaar begonnen in Lumière met een becommentarieerde vertoning van films van Segundo de Chomón. In oktober heeft Mieke Coenegrachts Spaanstalige gedichten voorgedragen en in november heeft Mia Sharaf met foto’s verslag gedaan van haar reis naar Cuba. Beide keren was de Sint Jan zo vriendelijk ons onderdak te verlenen. In december hebben we de bijeenkomst met Spaanse kerstverhalen en -liederen moeten afzeggen maar in januari en februari hebben we via ZOOM kunnen meedoen aan de door onze Eindhovense zustervereniging georganiseerde bijeenkomsten over moderne Spaanse architectuur en de geschiedenis van Extremadura, en in april over het huidige Extremadura. De laatste twee maanden van het seizoen hebben wij bijeenkomsten via ZOOM georganiseerd over de politieke situatie in Spanje, over haiku’s en hun verspreiding in de Spaanstalige wereld en over de Spaanse samenleving ten tijde van de Arabische overheersing. Aan alle bijeenkomsten in dit kalenderjaar konden de leden van onze zusterverenigingen in de Benelux meedoen en velen hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt.

Het komende seizoen zit vol onzekerheden. Ten eerste is het niet duidelijk of in september onze gebruikelijke plaats van bijeenkomst weer open gaat. We zijn op zoek naar een geschikte locatie maar onze zoektocht is nog niet voltooid. Bovendien weten we niet hoeveel landgenoten besmet van vakantie zullen terugkomen en of er nieuwe uitbraken van het virus zijn en nieuwe beperkende maatregelen om die in te dammen.

We hebben in september een bijeenkomst gepland om samen het nieuwe seizoen te openen, in oktober hopen we dat professor Buve, ons kan informeren over het autoritarisme in de Mexicaanse samenleving; hij heeft zijn werkzame leven besteed aan de studie van Mexico. In november hopen we een lezing te mogen beluisteren van Constance van der Putten over Karel II, de laatste Spaanse Habsburger. Datum, plaats en nieuwe ontwikkelingen maken we bekend op deze website en in emails aan onze leden.

Komend seizoen start een nieuwe Tertulia-groep. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via mail bij onze secretaris.

Ook is er via ZOOM een groep die elke maand een artikel, podcast of boek bespreekt. Ook voor deze groep kunt U zich opgeven bij de secretaris.

Het zijn geen gemakkelijke tijden om gemeenschappelijke activiteiten te organiseren maar we proberen op een of andere manier in het Spaans of Nederlands iets aan te bieden over de Iberische en Ibero-Amerikaanse culturen.

Namens het bestuur,

Jan Joosten