Activiteiten

Spanje en Europa

Anna Herranz Suralles heeft ons afgelopen jaar bijgepraat over de Spaanse binnenlandse politiek. Dit keer gaat ze in op de rol die Spanje in Europa zou willen spelen en wat daarvan terecht komt.

ES: Aragón

Met deze lezing wil ik graag de kennis van mijn geboortegrond vergroten. Het wordt dus een heel persoonlijk verhaal. Aragon is historisch gezien een uitermate belangrijke gebied maar heeft in de huidige tijd aan belang ingeboet. Ik ga proberen de historische, culturele en economische omstandigheden uit de doeken te doen die geleid hebben tot de huidige en historische situatie, zowel die van de bloei dus als van de neergang.

Daarvoor maak ik een reis door de tijd, vanaf het prille begin tot – dat spreekt vanzelf – de dag van vandaag, waarbij ik zal stilstaan bij de Romeinse en de Arabische tijd, het ontstaan van het koninkrijk, de bedevaartroute naar Santiago, de katholieke koning Ferdinand, de republiek en zelfs de Tweede Wereldoorlog… Ook gaan we enkele uitstapjes maken naar kunst en kultuur, samenleving en economie.

In deze persoonlijke, subjectieve blik op Aragon, een streek rijk aan tradities, start ik bij mijn eigen huis waar ik in tijd en ruimte steeds grotere cirkels omheen trek. Daarbij stippen we wetenswaardigheden aan die het verhaal nog boeiender zullen maken.

Miguel A. Campo is afkomstig uit Aragon en woont in Amsterdam.